Ceny měsíčního školného

 

 

  mladší děti*  starší děti** 
1 den v týdnu 2 000,- Kč za měsíc 3 000,- Kč za měsíc
2 dny v týdnu 3 400,- Kč  za měsíc 5 500,- Kč za měsíc
3 dny v týdnu 4 000,- Kč  za měsíc 6 500,- Kč za měsíc
4 dny v týdnu 4 400,- Kč  za měsíc 7 500,- Kč  za měsíc
5 dní v týdnu 4 600,- Kč za měsíc 9 000,- Kč za měsíc

*mladší děti: Jsou děti, které 1. září 2023 ještě nebyly tříleté.

**starší děti: Jsou děti, které 1. září 2023 už byly tříleté.

 

 

Nad rámec svých smluvně rezervovaných dní může dítě řádně přihlášené v dětské skupině využít možnost jednorázových vstupů. Tento jednorázový vstup je samozřejmě podmíněn volnou kapacitou skupiny v daný den a provozovatel může počet jednorázových vstupů jednostranně omezit

Cena školného je v tomto případě 360,- Kč/den (v této ceně není započítáno stravné).

Školné je hrazeno  paušálem za každý měsíc a není v něm započítáno stravné.

Cena stravného:  100,- Kč/den

Stravné zahrnuje dopolední ovocnou či zeleninovou svačinku, oběd (polévka a hlavní chod), odpolední svačinu a celodenní pitný režim. 

Stravné se hradí pouze za den, kdy dítě bylo v dětské skupině skutečně přítomno. Nepřítomnost dítěte je třeba nahlásit v rezervačním systému dětské skupiny do 7.00 daného dne, jinak bude stravné účtováno i za tento den.

Platnost tohoto ceníku je od 1.9.2023