• 07:45 – 9:00    příchod dětí, volná hra a dobrovolné tvořivé činnosti

  •  09:00 – 09:30 řízené činnosti (pohybové, dramatické nebo hudební)

  • 09:30 – 10:15 hygiena, dopolední svačina

  • 10:15 – 12:00 pobyt venku  (v sezóně pěstitelská činnost)

  • 12:00 – 12:45 hygiena, oběd

  • 12:45 – 13:15 příprava na odpočinek, četba

  • 13:15 – 14:45  odpočinek

  • 14:45 – 16:15  odpolední svačina, pobyt venku na zahradě, odchod dětí domů

Harmonogram je pouze orientační. Veškeré činnosti se upravují dle individuálních potřeb dětí, činnosti mohou být časově upraveny. Režim se přizpůsobuje také aktuálním povětrnostním podmínkám. Každodenní činnost je stanovena Plánem výchovy a péče, který může být průběžně aktualizován podle potřeby. Aktuální podoba je přístupná na webových stránkách DS a na nástěnce v prostoru DS.