07:30 – 9:00    příchod dětí, volná hra a dobrovolné tvořivé činnosti

09:00 – 09:30 řízené činnosti (pohybové, dramatické nebo hudební)

09:30 – 10:15 hygiena, dopolední svačina

10:15 – 12:00 pobyt venku  (v sezóně pěstitelská činnost)

12:00 – 12:45 hygiena, oběd

12:45 – 13:15 příprava na odpočinek, četba

13:15 – 14:45  odpočinek

14:45 – 16:15  odpolední svačina, pobyt venku na zahradě, odchod dětí domů


  • Harmonogram je pouze orientační. Veškeré činnosti se upravují dle individuálních potřeb dětí, činnosti mohou být časově upraveny. Režim se přizpůsobuje také aktuálním povětrnostním podmínkám.
  • Každodenní činnost je stanovena Plánem výchovy a péče.
  • Plán výchovy a péče může být průběžně aktualizován podle potřeby. Aktuální podoba je přístupná na webových stránkách DS a na nástěnce v prostoru DS.