Aktivity zaměřené na rozvoj specifických oblastí

Každý den se cíleně zaměřujeme  na rozvoj motorických a kongitivních dovedností dětí. Kromě každodenního ranního tvoření poskytujeme v dopoledních hodinách dětem různorodé aktivity, které jsou již hrazené v rámci školkovného a nevybíráme za ně od rodičů žádné další poplatky.  Děti do těchto aktivit nejsou nucené, když Tonda nechce tancovat, tak nemusí. Nad rámec těchto pravidelných aktivit si k nám do Černína také jednou za čas zveme i externí specializované lektorky a lektory, kteří nám pomáhají oživit a vhodně doplnit náš běžný program.

Seznamování se s hudbou a hudebními nástroji

Hudba není jenom smyslový vjem, ale probouzí  v nás  emoce a fantazii a děti se o hudbu přirozeně aktivně zajímají. Pravidelně proto s  dětmi zpíváme, hrajeme na hudební nástroje  nebo také relaxujeme u  hudebně pohybových činností a poslechu hudby a nejenom senzorickou citlivost zvyšujeme pomocí různých hudebních zvuků.

Pohybovky

Děti si chtějí hlavně pořádně  zařádit. To, že u toho posilují celé tělo, rozvíjejí svalovou  koordinaci, rovnováhu a hrubou motoriky ani neví.   Snažíme se v dětech vzbudit lásku k pohybu a cvičení, která je snad bude provázet po celý život. Formou  opičích drah a věkově přiměřených her v dětech kromě fyzické zdatnosti posilujeme také týmovou spolupráci a smysl pro fair play. 

Seznamování se s Montessori

V naší dětské skupině nejsme zaměřeni na žádný specifický alternativní směr, ale rádi využíváme Montessori pomůcek a hraček, které v dětech vzbuzují  zájem o okolní svět a hravou a zábavnou formou  podporují jejich důvěru ve své vlastní schopnosti a dovednosti.

Dramatické aktivity a rozvoj logopedických schopností

Děti milují pohádky a příběhy a my toho využíváme k rozvoji jejich řečových a komunikačních schopností, pochopení emocí svých i svých kamarádů a expanzi přirozené kreativity. Rádi si maskami zahrajeme pohádku o Šípkové Růžence nebo také divadélko se šťastným koncem, kdy hlavní hrdina nikdy nekouše, když si chce půjčit hračku. 

Angličtina pro začátečníky

Naše děti jsou ještě malé na frontální výuku nebo biflování slovíček, ale pomocí anglických pohybových písniček a básniček  si mohou postupně osvojovat základ anglického jazyka, na kterém budou v pozdějších obdobích svého vzdělávání moci stavět. Velmi volně se inspirujeme Wow!english Steveho Wattse.