NÁŠ TÝM

Mgr. Zdeňka Vojtěšková

Už od malička jsem věděla, že chci být učitelkou a svůj život zasvětit dětem. Studium na Pedagogické fakultě UK pro mě tedy bylo jasnou volbou. Když mi mé vlastní děti povyrostly, rozhodla jsem se u práce s malými dětmi zůstat a dále se v této oblasti rozvíjet a vzdělávat. Po absolvování kurzu Chůva pro děti do zahájení povinné školní docházky  (č. 69-017-M) jsem sedm let pracovala v dětské skupině.  V roce 2022 jsem si kvalifikaci rozšířila o povinnou zkoušku Chůva pro děti v dětské skupině,  akreditovanou  MPSV (č. 69-073-M).  Nejméně jednou za dva roky absolvuji Kurz první pomoci zaměřený na předškolní děti.

Ve volném čase nejraději jezdím s rodinou po výletech, objevuji krásy naší země a pracuji na svém golfovém handicapu.  

 

 

 

Irena Pzsczolková

 Při studiu na Střední pedagogické škole v Berouně, kde  jsem vystudovala obor předškolní a mimoškolní pedagogiky, se mi otevřel  svět těch nejmenších a naprosto jsem mu propadla. Začala jsem proto pracovat jako učitelka v dětské skupině  v Rodinném centru Slunečnice a i po deseti letech, které jsem věnovala péči o malé děti,  mě tato práce stále naplňuje a baví. Pravidelně také absolvuji kurzy první pomoci pro děti.

 

Jsem maminkou dvou odrostlých dětí a mou velkou zálibou jsou architektura, moderní výtvarné umění a hudba. 

Mgr. Irena Baxová

 Po vystudování Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze jsem  několik  let pracovala na Ministerstvu dopravy České Republiky. V průběhu rodičovské dovolené jsem ale zjistila, že ve  výchově a vzdělávání dětí  shledávám větší smysl a osobní uplatnění a začala jsem proto pracovat v dětské skupině. Nejprve jako asistentka dívky s PAS a posléze jako pečující osoba. Abych do své práce dávala nejen nadšení, ale také kvalifikované znalosti, složila jsem nejprve zkoušku Chůva do zahájení povinné školní docházky a poté jsem také vystudovala tříletou vyšší odbornou školu ve Sv. Jánu u Berouna se zaměřením na předškolní a mimoškolní pedagogiku.  V souladu s novelou zákona o dětských skupinách jsem si také aktualizovala kvalifikaci  zkouškou z oboru Chůva pro dětské skupiny. Díky své nové práci jsem potkala skvělý pracovní kolektiv, se kterým jsme se rozhodly založit si svou vlastní dětskou skupinu, abychom se mohly věnovat dětem podle svých vlastních představ.

 

Mám tři děti a chlupatého psa.  Ve volném čase se věnuji sportu a velmi ráda háčkuji.

Ing. Hana Hájková

Vystudovala  jsem Vysokou školu ekonomickou, obor Mezinárodní vztahy, cestovní ruch a žurnalistika. Od roku 2007 jsem působila jako vysokoškolský pedagog. Práce se studenty, přednášková činnost, vedení diplomových prací a publikování článků mi bylo nejen prací, ale i koníčkem. Během rodičovské dovolené jsem se věnovala podnikání. Praktické zkušenosti jsem získala jakožto jednatelka obchodní společnosti.  

Vedle péče o své tři syny si ráda udělám čas na sport ( běh, jízda na kole a koloběžce, zimní sporty). Mou celoživotní vášní je cestování. Zajímá mě interiérový design a udržitelný životní styl.